ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 
Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων ζιμπώ
  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών07/02/2018
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης14/02/2018 ώρα 9.00 π.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ11/01/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου