ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού22/1/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών22/1/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης11/1/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ11/1/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου