ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς στο Λογιστήριο της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού25/01/2018  ώρα 10.00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών25/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης02/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ02/01/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου