Πληροφορίες
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για οφειλέτες
 

H ΕΥΑΘ παρέχει στους χρήστες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

 

Για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες παρέχονται:

  • δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 100 ευρώ
  • ελάχιστη δόση στο ποσό των 50 ευρώ/μήνα
  • απαλλαγή από το σύνολο των τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • απαλλαγή για ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 80% του συνόλου των τόκων, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις, 60% μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, 50% μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις
  • με χρήση πιστωτικής κάρτας, δυνατότητα μέχρι και 48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές (ανάλογα με την πιστωτική κάρτα), με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ και ανεξαρτήτως δόσεων - η απαλλαγή των τόκων ανέρχεται στο 80%.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης ή σε περίπτωση μη πληρωμής του τρέχοντος -μετά τον διακανονισμό- λογαριασμού, η ΕΥΑΘ δύναται να προβεί σε αφαίρεση του υδρομέτρου και ακύρωση του διακανονισμού.

Για οικονομικά αδύναμες ομάδες

(συνολικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα) παρέχονται:

  • δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ
  • ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ
  • απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων και προστίμων  εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις