ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Διοικητική δομή
Το προσωπικό
 

Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολείται προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία έχει ως εξής:


2009201020112012201320142015
2016
2017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ404
350
287
258
242229224221339