ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια 5.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm

Προμήθεια 5.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρομουφών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ηλεκτρομουφών
 
 

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς στο λογιστήριο της Εταιρίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την περίοδο από 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Μαρτίου 2018
 
 

Παροχή υπηρεσίας

Παροχής Υπηρεσίας για
Α) Την Επίβλεψη μέσω του Κέντρου Ελέγχου, Προληπτικού Ελέγχου, Συντήρηση και Επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2015  και
Β) Την Εκτέλεση εργασιών Αποτυπώσεων των Αντλιοστασίων
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΚΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της  καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος, Θεσσαλονίκη.
 
 

Προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.           
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη