ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ (Υπηρεσία μεταφοράς προσωπικού και υλικών)

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό
 
 

Προμήθεια βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης με φλάντζα DN50 & DN300, ΡΝ 16 και καρυδάκια (βάκτρα προστασίας) αυτών
 
 

Προμήθεια 150 χυτοσιδηρών σελών υδροληψίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 150 χυτοσιδηρών σελών υδροληψίας για σωλήνες PVC και PE, Φ110, ΡΝ16atm
 
 

Προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτροσύντηξης) σωλήνων και εξαρτημάτων από ΡΕ
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Καλλιράχης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Καλλιράχης
 
 

Υπηρεσίες για Αινείας

Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση  και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία)
 
 

Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης και για ένα έτος

Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης και για ένα έτος
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ»
 
 

Προμήθεια τριών (3) αντλιών για τα αντλιοστάσια: 1) ΑΑ41-ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2) ΑΑ72-Τριλόφου και 3) ΑΑ76-Πλαγιαρίου

Προμήθεια τριών (3) αντλιών για τα αντλιοστάσια: 1) ΑΑ41-ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2) ΑΑ72-Τριλόφου και 3) ΑΑ76-Πλαγιαρίου
 
 

Προμήθεια δύο δικλείδων και μιας (1) εξάρμωσης για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης

Προμήθεια δύο δικλείδων και μιας (1) εξάρμωσης για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης