ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός actuator

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός actuator DMC 120-B3DO-40 (Torque range 40-120, Speed 40rpm) οίκου DREHMO
 
 

Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη
 
 

Παροχή υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

Παροχή υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών ζιμπώ – ενωτικών συνδέσμων ΡΝ16

Προμήθεια χυτοσιδηρών ζιμπώ – ενωτικών συνδέσμων ΡΝ16
 
 

Ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ

Ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2015

Ανάδειξη προμηθευτή κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2015
 
 

Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100

Προμήθεια ογδόντα 80 υδροστομίων πυρκαγιάς DN80, είκοσι (20) πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN80 και δέκα (10) πεδίλων υδροστομίων πυρκαγιάς DN100
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE