ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

ΑΝΑΒΟΛΗ διεξαγωγής διαγωνισμού για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

 
 

ΑΝΑΒΟΛΗ διεξαγωγής διαγωνισμού προμήθειας 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ελαστικών/επίσωτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ελαστικών/επίσωτρων
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών για τις αποθήκες της ΕΕΛΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών για τις αποθήκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη

Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη
 
 

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των  παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με  σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην Παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ), ποσότητας 1.600 τόνων και συνολικού  προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η ποσότητα των εσχαρισμάτων που θα απομακρυνθούν, μπορεί να αυξομειωθεί κατά ± 30%, αναλόγως των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98, 4ος όροφος, την 7η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10πμ.
 
 

Παροχή υπηρεσιών εξασφάλισης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την στελέχωση βαρδιών και συνεργείων της ΕΥΑΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών εξασφάλισης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την στελέχωση βαρδιών και συνεργείων της ΕΥΑΘ».

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης
 
 

Προμήθεια δικλείδων για την μονάδα μηχανικής πάχυνσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δικλείδων για την μονάδα μηχανικής πάχυνσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης»
 
 

Εκποίηση τριών χρηματοκιβωτίων από τα γραφεία της ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκποίηση τριών χρηματοκιβωτίων από τα γραφεία της ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια λιπαντικών 2015

Προμήθεια λιπαντικών 2015