ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υ/Σ Μέσης Τάσης

Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.200 ΤΕΜ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN20 (ME & MM)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  2.200 ΤΕΜ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN20 (ME & MM)
 
 

Μυοκτονία και απεντόμωση των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Μυοκτονία και απεντόμωση των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων, καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρωτών δαπέδων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), πλέον ΦΠΑ
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 23/9/2015 και    14.30, στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Ηλεκτρολογικού Πίνακα χαμηλής τάσης, προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών Ταινιοφιλτρόπρεσας Αφυδάτωσης στη ΜΚΑ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενδιαφέρεται για την προμήθεια  ανταλλακτικών ταινιοφιλτρόπρεσας αφυδάτωσης  για το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος τύπου ΤΕ 25/VS25IP, του οίκου ANDRITZ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων λεβήτων – καυστήρων

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων λεβήτων – καυστήρων
 
 

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υλικοτεχνικού εξοπλισμού και δικτυακής υποδομής

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υλικοτεχνικού εξοπλισμού και δικτυακής υποδομής
 
 

Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη

Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη
 
 

Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)

Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)