ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Ρυθμιζόμενες πληροφορίες
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 19-3-2008

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα, Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 19/3/2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 2.460,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 17-3-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 17/3/2008 σε αγορά 1. 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  7.500,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 13-3-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 13/3/2008 σε αγορά  500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  2.650,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 6-3-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 6/3/2008 σε αγορά  500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  2.800,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 24-1-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής  , προέβη  στις 22/1/2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 2.650,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 22-1-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής , προέβη στις 21/1/2008 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 8.400,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 17/1/2008 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 6.060,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 3-1-2008

O κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 2/1/2008 σε πώληση 1.304 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 9.128,00.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη στις παρακάτω συναλλαγές...
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη στις  3/10/2007 σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 1.820.
 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα, Γενικός Δ/ντής, προέβη στις παρακάτω συναλλαγές...