ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση 3

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 4η Αυγούστου 2011 στο Hyatt  Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης -Περαίας, Στη Γενική συνέλευση παρέστησαν 19 μέτοχοι που κατέχουν 29.065.733 μετοχές, επί συνόλου 36.300.000 ή σε ποσοστό80,071% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας...
 
 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2011

 
 

Ανακοίνωση Μερίσματος 2010

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατόπιν αποφάσεώς του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την 4η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβλήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30-6-2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατόπιν αποφάσεώς του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Ιουνίου 2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ., στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, να αποφασίσουν, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2011 ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.

Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν  λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη, και τον πρόεδρο, Κωνσταντίνο Καμάκα. 

 
 

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2011

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μητρικής & ομίλου του πρώτου τριμήνου 2011 θα δημοσιευθούν την 31η Μαΐου 2011, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΞΠΡΕΣ & TA NEA. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr την ίδια ημέρα
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2011.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2010  έως 31-12-2010 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου  2011,  στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ & ΕΘΝΟΣ. Η Ετήσια  Οικονομική Έκθεση καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας , όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AΕ  ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2010
 
 

Ανακοίνωση περί διαφορών στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 30-09-2010

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 146 εγγράφου της Ε.Κ. και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την περίοδο λήξης στις 30.09.2010 και που δημοσιοποιήθηκαν στις 30/11/2010, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: