ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2011.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2010  έως 31-12-2010 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου  2011,  στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ & ΕΘΝΟΣ. Η Ετήσια  Οικονομική Έκθεση καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας , όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AΕ  ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2010
 
 

Ανακοίνωση περί διαφορών στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 30-09-2010

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 146 εγγράφου της Ε.Κ. και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την περίοδο λήξης στις 30.09.2010 και που δημοσιοποιήθηκαν στις 30/11/2010, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 
 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων 9μήνου 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μητρικής & ομίλου 9μήνου 2010 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2010 , σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΘΝΟΣ & ΕΞΠΡΕΣ. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με τα στοιχεία και πληροφορίες της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-2010

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 30η Ιουνίου 2010 με απαρτία  80,32 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης...
 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30-6-2010

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ