ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Οικονομικά στοιχεία
Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις
 
Ετήσια Έκθεση 2016 ΕΥΑΘ Υπηρεσιών Download
Ετήσια Έκθεση 2016Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016Download
Ετήσια Έκθεση 2015Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2015Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2015Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2015Download
Ετήσια Έκθεση 2014Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2014Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2014Download
Ετήσια Έκθεση 2013Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2013Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2013Download
Ετήσια Έκθεση 2012Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2012 Download
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2012Download
Ετήσια Έκθεση 2011Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2011Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2011Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2011Download
Ετήσια Έκθεση 2010Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2010Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2010Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2010Download
Ετήσια Έκθεση 2009Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 9μήνου 2009Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 6μήνου 2009Download
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α 3μήνου 2009Download