ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ετήσια επισκευή ηλεκτροκινητήρων υδρευτικών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Προμήθεια ενός ανάστροφου μικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της ΕΕΝΘ

Προμήθεια ενός ανάστροφου μικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της ΕΕΝΘ
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Σίνδου
 
 

Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος

Ανάδειξη προμηθευτή συσσωρευτών για ένα (1) έτος
 
 

Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ένα έτος

Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ένα έτος
 
 

Προμήθεια τροχήλατου πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος αυτομάτου αναρροφήσεως

Προμήθεια τροχήλατου πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος αυτομάτου αναρροφήσεως
 
 

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου
 
 

Προμήθεια και επισκευή ελαστκών των οχημάτων ΕΥΑΘ

Προμήθεια και επισκευή ελαστκών των οχημάτων ΕΥΑΘ
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου

Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου στο Αντλιοστάσιο ΑΑ13- ΣΟΦΟΥΛΗ και εφεδρικού σταθμού MCP-T του Κέντρου Ελέγχου
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλ/σιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου (CPV: 42124290-3) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
 
 

Προμήθεια πυροσβεστήρων

Προμήθεια πυροσβεστήρων
 
 

Προμήθεια Ιμάντων Συγκροτημάτων Αφυδάτωσης Ιλύος της ΜΚΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Προμήθεια Ιμάντων Συγκροτημάτων Αφυδάτωσης Ιλύος της ΜΚΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ.