ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2018
 

Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2017

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το N. 4412/2016.

  • Ημερομηνία Διαγωνισμού23/01/2018
  • Προθεσμία υποβολής Ερωτημάτων17/01/2018
  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ11/01/2018
  • ΘέμαΔιαγωνισμός Νο 1/2018 με τίτλο “Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2017”
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔΛήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις Υποβολής ΠροσφοράςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου