ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Επικοινωνία
 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

Τηλ.: 2310 966 925, Φαξ: 2310 250 642
e-mail: metoxes@otenet.gr 

Επικοινωνήστε απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία στέλνοντας τα σχόλια / παρατηρήσεις σας στο παραπάνω email.