ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την «Παροχή υπηρεσίας εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης ιλύος εντός της ΕΕΛΘ», ποσότητας 10.000 τόνων και συνολικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων (17.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους που ακολουθούν.
 
 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού Cisco

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού Cisco
 
 

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
 
 

Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών AutoCAD Map 3DΑνανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών AutoCAD Map 3D

Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών AutoCAD Map 3D
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση μεμβράνης επένδυσης στο διαμέρισμα Δ3.1 της Δεξαμενής Ποσίμου Δ3 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Προμήθεια και εγκατάσταση μεμβράνης επένδυσης στο διαμέρισμα Δ3.1 της Δεξαμενής Ποσίμου Δ3 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου

Προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
 
 

Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ X ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής

Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ X ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την ΕΕΛΘ.

Παροχή Υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την ΕΕΛΘ.
 
 

Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο.

Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην προμήθεια των υλικών του παρακάτω πίνακα, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείμενο της προμήθειας,  μέχρι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών  
8ος όροφος Τσιμισκή 98,   Τ.Κ.  54622 Θες/νίκη
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Παροχή Υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE