ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια επιστημονικού οργάνου

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια επιστημονικού οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας Τριπλού Τετραπόλου (LC-MS/MS) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών17/01/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης24/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ20/12/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης20/12/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου