ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • ΝΕΑ Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού12/01/2018
  • ΝΕΑ Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών12/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ19/12/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---