ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή

  • Θέμα διαγωνισμούΜίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού10/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών10/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ19/12/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου