ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού AutoCAD
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού05/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών05/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης14/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ14/12/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης