ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 
 

Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης

Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ Εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 2017
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)
 
 

Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110

Προμήθεια 12.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110
 
 

Προμήθεια 450 μέτρων χαλυβδοσωλήνων Φ500 mm

Προμήθεια 450 μέτρων χαλυβδοσωλήνων Φ500 mm