ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης και εξωτερικού – εσωτερικού χώρου κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών Flygt στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών Flygt στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Κατασκευή τσιμεντένιας δεξαμενής

Κατασκευή τσιμεντένιας δεξαμενής για την αποστράγγιση εσχαρισμάτων από βυτία/φορτηγά στο χώρο προπαχυντών της ΕΕΛΘ
 
 

Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας

Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας
 
 

Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN

Προμήθεια πενήντα (50) υδρομετρητών DN50 σύνθετων τύπου WOLTMAN
 
 

Ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
 
 

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE
 
 

Προμήθεια χαλύβδινων ωτίδων λαιμού

Προμήθεια χαλύβδινων ωτίδων λαιμού
 
 

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας