ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια 50 απλών υδρομετρητών DN50 τύπου woltman

Προμήθεια 50 απλών υδρομετρητών DN50 τύπου woltman
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών
 
 

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών
 
 

Παροχή υπηρεσίας ιλύος

Παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με 10% υδράσβεστο - Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 
 

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο (2) νέων εναλλακτών θερμότητας (ΗΕΑΤΜΙΧ) των αναερόβιων χωνευτών 63R01A/B της ΕΕΛΘ

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο (2) νέων εναλλακτών θερμότητας (ΗΕΑΤΜΙΧ) των αναερόβιων χωνευτών 63R01A/B της ΕΕΛΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail της ΕΥΑΘ ΑΕ

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και βελτίωσης υπηρεσιών e-mail της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου

Προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου