ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια server για αναβάθμιση του domain controller της ΕΥΑΘ ΑΕ

Προμήθεια server για αναβάθμιση του domain controller της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ψύξης – θέρμανσης για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου (2)

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ψύξης – θέρμανσης για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ ΑΕ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου
 
 

Ασφαλιστική κάλυψη εβδομήντα τριών (73) υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ για ένα έτος

Ασφαλιστική κάλυψη εβδομήντα τριών (73) υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ για ένα έτος
 
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα Χ.Τ.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα Χ.Τ.
 
 

Εκποίηση και οριστική διαγραφή πέντε επιβατικών οχημάτων

Εκποίηση και οριστική διαγραφή πέντε επιβατικών οχημάτων
 
 

Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων

Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων
 
 

Συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ και την ΜΚΑ

Συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ και την ΜΚΑ
 
 

Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για υποκατάστημα της ΕΥΑΘ
 
 

Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης

Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης
 
 

Προμήθεια 60 υδροστόμιων πυρκαγιάς DN80

Προμήθεια 60 υδροστόμιων πυρκαγιάς DN80
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ