ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πουκαμίσων εργασίας και μάλλινων πουλόβερ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πουκαμίσων εργασίας και μάλλινων πουλόβερ
 
 

Προμήθεια βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

Προμήθεια βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
 
 

Προμήθεια και Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο κτίριο διοίκησης της Εγκατάστασης  Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50, DN25 & DN20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50, DN25 & DN20
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή δεξαμενής

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την  κατασκευή δεξαμενής
 
 

Ετήσια ασφάλιση εξήντα δύο (62) υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ετήσια ασφάλιση εξήντα δύο (62) υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Προμήθεια Χαλύβδινο ταυ με φλαντζωτά άκρα PN16

Προμήθεια Χαλύβδινο ταυ με φλαντζωτά άκρα PN16
 
 

Προμήθεια δικλείδων στρεφόμενου δίσκου τύπου Butterfly DN700, PN16

Προμήθεια δικλείδων στρεφόμενου δίσκου τύπου Butterfly DN700, PN16
 
 

Προμήθεια τεμαχίων εξάρμοσης DN700, PN16