ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Παροχή Υπηρεσιών στεγανοποίησης και καθορισμού του βορεινού θαλάμου της δεξαμενής Συκεών

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην Παροχή Υπηρεσιών στεγανοποίησης και καθορισμού του βορεινού θαλάμου της δεξαμενής Συκεών, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2013
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου χημικού

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: "Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς» της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, με κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_9_184, προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο Χημικό, τουλάχιστον δωδεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων, μέσα στο διάστημα διάρκειας του έργου (έως 30-6-2015) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο έργο...
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2014
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών για οριζόντιες αντλίες στην ΕΕΛΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για οριζόντιες αντλίες στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων
 
 

Παροχή υπηρεσιών φόρτωσης – εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Η  Εταιρεία  Ύδρευσης  & Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. )  προκηρύσσει  ανοικτό  με  σφραγισμένες  προσφορές  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης – εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)  προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ  (70.000 €) πλέον  ΦΠΑ
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  Γραφεία  της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  Τσιμισκή 98, 4ος   όροφος,  στις  22/1/2014 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10 πμ
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου της μονάδας οζόνωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου της μονάδας οζόνωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης    
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου οζονιστήρα που βρίσκεται στη Μονάδα οζόνωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 17/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός μετασχηματιστή ισχύος, 20/0.4 KV, 1600KVA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ενός μετασχηματιστή ισχύος,   20/0.4 KV, 1600KVA        
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ενός μετασχηματιστή ισχύος, 20/0.4 KV, 1600KVA
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 15/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου, με καμπύλες βραχίονες στήριξης σε κτίρια, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λάμπες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου, με καμπύλες βραχίονες στήριξης σε κτίρια, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λάμπες φωτισμού
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου σε διάφορα κτίρια, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 15/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO
             

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εργασιών για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 - Real(t)SO


Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 15/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών και μιας κάρτας σύνδεσης για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών   και μιας κάρτας σύνδεσης   για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης       
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Ε.Ε.Λ.Θ., και μιας κάρτας σύνδεσης σε δίκτυο Profibus
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 15/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας κοχλιωτής φυγοκεντρικής αντλίας Hidrostahl

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια μίας κοχλιωτής φυγοκεντρικής αντλίας Hidrostahl

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια μίας κοχλιωτής φυγοκεντρικής αντλίας Hidrostahl τύπου F10K-SS1+FEXT8-MIEK1+XB1B 1l-10 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης