ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Συμμετοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2δ της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥΑΘ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 7,28% έναντι τιμήματος € 49.995,32.
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 06-02-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε", ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Ανακοίνωση Παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την παραίτηση της κας Βαλάνης Στέλλας από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:
 
 

Ανακοινωση Τιμολογιακής πολιτικής από 1.1.2019

Ανακοίνωση Τιμολογιακής πολιτικής από 1.1.2019
 
 

Φορολογικό Πιστοποιητικό για τη χρήση 2017

Η ΕΥΑΘ σε εφαρμογή  της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Εταιρεία για την χρήση 2017, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017 έλαβε επίσης και η θυγατρική της εταιρεία ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2018

 
 

Ανακοίνωση Παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την παραίτηση της κας Κουρή Μαρίνας από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΕΥΑΘ) στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
 

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Σε συνέχεια της από 07.05.2018 ανακοίνωσής της, η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι στις 11.05.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής εταιρείας ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ διαπίστωσε και πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, ήτοι ποσού € 2.400.000 με καταβολή μετρητών. Το σχετικό πρακτικό της πιστοποίησης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρήθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ την 31/5/2018.
 
 

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΥΑΘ 31-05-2018

 
 

Ανακοίνωση Παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την παραίτηση του κου Εύδοξου Πετρίδη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 31-05-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε", ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.