ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Διοικητική δομή
Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, και συνεδριάζει μέχρι τέσσερις φορές το μήνα.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΌνομαΘέση στο Δ.Σ.
Κρεστενίτης ΙωάννηςΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Παπαϊωάννου ΙωάννηςΑ' Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 
Πενέλης ΓρηγόριοςΒ' Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γκόγκος Παναγιώτηςανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τανιμανίδου Στεφανίαανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπίαμη εκτελεστικό μέλος
Σαμαράς Πέτρος
μη εκτελεστικό μέλος
Κλείτου Νικόλαος
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Αρχοντόπουλος Γεώργιος
μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
Σαχινίδης Αναστάσιοςμη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 10-05-2021 (η θητεία των Ν. Κλείτου - Γ. Πενέλη λήγει στις 21.02.2024)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.