ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
 

Προμήθεια οχημάτων

Προμήθεια οκτώ τετρακίνητων οχημάτων pick-up Double Cab και ενός επιβατικού οχήματος μεσαίας κατηγορίας 4 ή 5 θυρών
 
 

Προμήθεια 100 τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα

Προμήθεια 100 τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια και Αντικατάσταση Υδρορροές για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Προμήθεια και Αντικατάσταση Υδρορροές για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2014

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2014
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού που εργάζεται στα αντλιοστάσια και στο Δίκτυο Αποχέτευσης
 
 

Προμήθεια συσκευής μέτρησης παροχής βιοαερίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής μέτρησης παροχής βιοαερίου, θερμικής μάζας, τύπου παρεμβολής
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος παραγωγής νερού τύπου ΙΙ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος παραγωγής νερού τύπου ΙΙ και υπερκάθαρου νερού τύπου Ι, με δοχείο χωρητικότητας 60 λίτρων
 
 

Προμήθεια 1.500 τεμαχίων χυτοσιδήρων κιβωτίων δικλείδων

Προμήθεια 1.500 τεμαχίων χυτοσιδήρων κιβωτίων δικλείδων
 
 

Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης
 
 

Για την αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Για την αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης