Τι νερό πίνουμε
Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του νερού - Επίλυση προβλημάτων
Ο αμίαντος στο νερό
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Ο αμίαντος είναι ένα ινώδες πυριτικό ορυκτό που περιέχει σίδηρο, μαγνήσιο, ασβέστιο και νάτριο. Αν και  κανένα από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν βρίσκεται στο νερό σε συγκεντρώσεις που επιτρέπουν οι κανονισμοί η χρήση του για την κατασκευή σωλήνων ύδρευσης και η πιθανή αιώρηση ινών αμιάντου στο πόσιμο νερό έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και έχει απασχολήσει διάφορους οργανισμούς. Το ενδιαφέρον και η σχετική ανησυχία έχουν προκληθεί από το γεγονός ότι οι ίνες  αμιάντου αν εισπνέονται είναι καρκινογόνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι αν και ο εισπνεόμενος αμίαντος είναι γνωστό καρκινογόνο δεν υπάρχουν  στοιχεία ότι έχει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα όταν καταπίνεται από το πόσιμο νερό. Αυτή είναι μία επίκαιρη ανταπόκριση στη πρόσφατη ανησυχία που έχει δημιουργηθεί  λόγω της χρήσης αμιαντοτσιμέντου στους σωλήνες ύδρευσης.

Η εγκύκλιος ΔΥΓ2/19028 «Αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης» δεν συμπεριλαμβάνει τις ίνες αμιάντου σαν παράμετρο που πρέπει να ελέγχεται στο πόσιμο νερό και επισημαίνει ότι «Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις  στην υγεία από την κατάποση ινών αμιάντου με το πόσιμο νερό, από τα συμπεράσματα μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν προκύπτει τεκμηριωμένα άμεση συσχέτιση ενδεχόμενης παρουσίας ινών αμιάντου και επιπτώσεων στην υγεία από την κατάποση τους.»

Ίνες αμίαντου, μέχρι σήμερα δεν έχουν ανιχνευτεί στο πόσιμο νερό του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ινών αμιάντου στο πόσιμο νερό πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο Εργαστήριο Σαρωτικού Μικροσκοπίου του Α.Π.Θ., καθώς και σε εξειδικευμένα Εργαστήρια των ΗΠΑ (μέθοδος ΕΡΑ 100.1) για λογαριασμό του διυλιστηρίου.

Σημειώνουμε ότι για την παράμετρο αυτή δεν υπάρχει όριο στην ισχύουσα νομοθεσία.