Τι νερό πίνουμε
Γιατί προτιμάμε το νερό της βρύσης μας
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 
  • Το πόσιμο νερό της πόλης μας είναι νερό με εξαιρετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά.
  • Έχει ευχάριστη γεύση, είναι άοσμο και διαυγές.
  • Είναι τρεχούμενο και φτάνει στον καταναλωτή στη σωστή θερμοκρασία.
  • Περιέχει σε διάλυση φυσικά μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία.
  • Περιέχει διαλυμένο οξυγόνο που το κρατά ζωντανό και γευστικό.
  • Είναι υγιεινό, μικροβιολογικά ασφαλές, απαλλαγμένο από οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα.
  • Είναι φιλικό προς το περιβάλλον επειδή δε συσκευάζεται.
  • Είναι  περίπου 1.000 φορές πιο φτηνό από άλλους τύπου νερού.
  • Ελέγχεται σε καθημερινή βάση  7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο από το Εργαστήριό μας και πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η υγειονομική διάταξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.7.2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και με την  ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630 Β’/26-4-2007).
  • Το νομοθετικό πλαίσιο για το πόσιμο νερό διέπεται από ιδιαίτερη αυστηρότητα τόσο όσον αφορά στη συχνότητα των ελέγχων (πιο συχνοί έλεγχοι) όσο και σε σχέση με τα όρια των παραμέτρων που ελέγχονται (πιο χαμηλά όρια) σε σύγκριση με τους άλλους τύπους νερού που μπορεί κανείς να καταναλώσει, κάτι που αποτελεί επιπλέον εγγύηση για την καλή ποιότητα του πόσιμου νερού.