ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Υδραυλικό μοντέλο
 

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων της η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει Λογισμικό Υδραυλικής Προσομοίωσης. Το υδραυλικό μοντέλο του συνολικού δικτύου ύδρευσης (δίκτυο μεταφοράς και δίκτυο διανομής) βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Για τις εργασίες ανάπτυξης, ενημέρωσης, συντήρησης, διόρθωσης, υπολογισμών χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό υδραυλικής προσομοίωσης . Το μοντέλο ενημερώνεται στατικά από το Γ.Σ.Π. (GIS) 2 φορές το χρόνο, από αρχεία εκτέλεσης νέων έργων. Η τρέχουσα φάση ανάπτυξης σχετίζεται με:

  • τη δυναμική ενημέρωση κατανάλωσης, διάρκειας 2 χρόνων, από
    στοιχεία περίπου 550.000 πελατών (επεξεργασία 3.300.000
    εγγραφών)
  • τη σταδιακή ενημέρωση δεδομένων υψομέτρων για γεωγραφική
    περιοχή αρμοδιότητας ΕΥΑΘ, μέσω online υπηρεσιών.