ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Επιχειρηματικές δραστηριότητες
Νέες δραστηριότητες
 

Σε μια περίοδο κατά την οποία η «πράσινη ανάπτυξη» βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας, η ΕΥΑΘ Α.Ε., με συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης και του ευρέος επιχειρηματικού της ρόλου, είναι "ανοιχτή" και έχει ήδη δρομολογήσει δραστηριότητες που αφορούν:

  • Στην επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης. Η χρήση της ως λίπασμα προβάλλει ως μια από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις.
  • Στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και στην εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει.
  • Στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών που γειτνιάζουν στο βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου.
  • Στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων επάνω στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης για την παροχή νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.