ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2015
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας
 
 

Εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας

Εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας
 
 

Παροχή υπηρεσίας ελέγχου γεωτρήσεων, φύλαξης αντλιοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Παροχή υπηρεσίας ελέγχου γεωτρήσεων, φύλαξης αντλιοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Προμήθεια και αντικατάσταση δυο (2) υποβρύχιων συγκροτημάτων

Προμήθεια και αντικατάσταση δυο (2) υποβρύχιων συγκροτημάτων
 
 

Προμήθεια αντιπληγματικών βαλβίδων

Προμήθεια αντιπληγματικών βαλβίδων
 
 

Προμήθεια Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) σε δύο κτίρια στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Λειτουργία της μονάδας κατεργασίας αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ

Λειτουργία της μονάδας κατεργασίας αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυμάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυμάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Προμήθεια 2.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη

Προμήθεια 2.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ x ¾ με τηλεσκοπική διάταξη
 
 

Ετήσια συντήρηση λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου και αερίου των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ετήσια συντήρηση λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου και αερίου των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.