ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση σχετικά με την επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2015

Στις 14/09/2015 έγινε επαναδημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2015 περιλαμβανομένου του Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ο οποίος, εκ παραδρομής, δεν δημοσιεύτηκε κατά την αρχική δημοσίευση
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2015, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 37,3 εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1,34%.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2014

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω:
α)Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 30ης Ιουνίου 2015 και μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου σχετικά με την καταβολή του μερίσματος και καθώς

β)Της ανακοίνωσης της 10ης Ιουλίου σχετικά με την τραπεζική αργία και την μετατόπιση της ημερομηνίας αποκοπής και καταβολής του μερίσματος, από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

ανακοινώνονται τα παρακάτω: 

 
 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της εξ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω :
 
 

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 21η Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως συνέχεια της προηγούμενης της 29ης Ιουνίου 2015, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.
 
 

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2014

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2015, στα πλαίσια των διατάξεων των παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με το μέρισμα της χρήσης 2014, ορίσθηκαν τα εξής:
Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015.
Δικαιούχοι του μερίσματος (record date) της χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.
 
 

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΥΑΘ 29-06-2015

 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2015

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), επί της οδού Κατούνη 16-18 έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Ζήσης.
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 29-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2015

Με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα έκλεισε το α’ τρίμηνο 2015 η ΕΥΑΘ Α.Ε.
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,56%).
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ (μείωση 5,12%). Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 11,6%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου (μείωση 14,63%).
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

Ενισχυμένα εμφανίζονται όλα τα βασικά μεγέθη της ΕΥΑΘ Α.Ε., με τα προ φόρων κέρδη να ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ, κατά την οικονομική χρήση 2014.
Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,7 εκατ. ευρώ, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 1,9% η οποία οφείλεται σε αύξηση των πωλήσεων ύδατος και αντιστοίχως των τελών αποχέτευσης.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2015.