ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt  Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης- Περαίας.
 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2012

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη, και τον πρόεδρο, Κωνσταντίνο Καμάκα.. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Ζήσης Κωνσταντίνος
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 31-3-2012 θα δημοσιευθούν την 31η Μαΐου 2012, στις εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της: www.eyath.gr
 
 

Ημερομηνία & τόπος διεξαγωγής ετήσιας ενημέρωσης οικονομικών αναλυτών

Από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2012.
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 11.5.2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 12.348.000 μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,017% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ". Αποτέλεσμα της ως άνω πράξης ήταν η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 40% σε 74,017%. Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σε εφαρμογή των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’) και της υπ’ αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.", ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2011 έως 31-12-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου 2012, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΘΝΟΣ. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012
 
 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρείας

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ., ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία μας, στις 27 Ιανουαρίου 2012, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ με βάση το Νόμο 3556/2007 γνωστοποιεί ότι υπήρξε μεταβολή ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ".
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου  1-1-2011 έως 30-9-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2011, στις εφημερίδες  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ, ΕΘΝΟΣ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

Αποτελέσματα 6μήνου 2011

Αύξηση 92,3% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2011, ανερχόμενα σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα...
 
 

Ανακοίνωση 4

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων...
 
 

Ανακοίνωση 1