ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης με ωτίδες και βάκτρα προστασίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών12/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/04/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ24/04/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---