ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
 
 

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
 
 

Παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης
 
 

Προμήθεια 50 απλών υδρομετρητών DN50 τύπου woltman

Προμήθεια 50 απλών υδρομετρητών DN50 τύπου woltman
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού, με προαγορά 1.000 ωρών
 
 

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών
 
 

Παροχή υπηρεσίας ιλύος

Παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με 10% υδράσβεστο - Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ
 
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του προσωπικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη