ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ετήσια προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
 
 

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE
 
 

Προμήθεια χαλύβδινων ωτίδων λαιμού

Προμήθεια χαλύβδινων ωτίδων λαιμού
 
 

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών

Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών - εκτιμήσεων ζημιών
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης
 
 

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
 
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης
 
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ
 
 

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των πηγών Αραβησσού

Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των πηγών Αραβησσού
 
 

Προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

Προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Ανδρούτσου στην περιοχή Πεύκων
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ