ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια  και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια  και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών04/07/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης16/07/2018  09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ12/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης12/06/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου