ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Μέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού

  • Θέμα διαγωνισμούΜέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού--/--/----
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών19/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης06/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ--/--/----
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---