ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης έτους 2018
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών25/06/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης02/07/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ25/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης25/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---