Πληροφορίες
 

Σήμερα Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, από τις 11:00 έως τις 13:00, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης αντλίας του δικτύου ύδρευσης στο αντλιοστάσιο της Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Κονταξοπούλου, Φιλίππου, Ηρώων, Κομνηνών, Υψηλάντου, Καποδιστρίου και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς.