ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης ΕΥΑΘ Α.Ε.    (CPV 45259300-0)
  • Θέμα διαγωνισμούΠρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης ΕΥΑΘ Α.Ε.    (CPV 45259300-0)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού-/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών08/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/11/2016
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-