ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων - ζιμπώ με σύστημα ακύρωσης PN16

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων - ζιμπώ με σύστημα ακύρωσης PN16
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων – ζιμπώ PN16

Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων – ζιμπώ PN16
 
 

Προμήθεια ενισχυτικών ελασμάτων (υποστηρικτές - stiffeners) για σωλήνες HDPE, PE100, PN16 atm

Προμήθεια ενισχυτικών ελασμάτων (υποστηρικτές - stiffeners) για σωλήνες HDPE, PE100, PN16 atm
 
 

Υπηρεσίες ιλύος ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)
 
 

Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ DN50

Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ DN50
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετασχηματιστών ισχύος 630 kVA

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετασχηματιστών ισχύος 630 kVA
 
 

Καθαρισμός των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2016

Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2016
 
 

Μονάδες παραγωγής όζοντος

Προμήθεια & εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ
 
 

Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων υδρομετρητών

Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων υδρομετρητών
 
 

Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2016