ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικών Αερίων για Ατομική Απορρόφηση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικών Αερίων για Ατομική Απορρόφηση
 
 

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της ΕΕΛΘ

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς και πέδιλων υδροστομίων πυρκαγιάς

Προμήθεια υδροστομίων πυρκαγιάς και πέδιλων υδροστομίων πυρκαγιάς
 
 

Προμήθεια 10.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110 mm

Προμήθεια 10.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110 mm
 
 

Έλεγχος και αναγόμωση υφιστάμενων πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων και πυροσβεστήρων οχημάτων

Έλεγχος και αναγόμωση υφιστάμενων πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων και πυροσβεστήρων οχημάτων
 
 

Παροχή υπηρεσιών Ιλύος

Παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91)
 
 

Υπηρεσίες Ιλύος 2

Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της προσωρινά αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης (με 30% άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου – CaΟ) ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη χαμηλής τάσης

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη χαμηλής τάσης
 
 

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια της Αποχέτευσης

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια της Αποχέτευσης
 
 

Προμήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση

Προμήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση
 
 

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης

Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών δικτύου ύδρευσης