ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Ετήσια παροχή υπηρεσίας καθαρισμού βυτιοφόρων και φορτηγών οχημάτων της ΕΥΑΘ

Ετήσια παροχή υπηρεσίας καθαρισμού βυτιοφόρων και φορτηγών οχημάτων της ΕΥΑΘ
 
 

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.
 
 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαπίστευση των Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2005
 
 

Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων
 
 

Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ύδρευσης - στελέχωση βαρδιών προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), πλέον ΦΠΑ
 
 

Παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Ύδρευσης

Παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Ύδρευσης
 
 

Προμήθεια εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο

Προμήθεια εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο
 
 

Προμήθεια 200 βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

Προμήθεια 200 βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100
 
 

Προμήθεια υδραυλικών υλικών

Προμήθεια υδραυλικών υλικών
 
 

Προμήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών

Προμήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων - διακοπτών
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ (συνδέσμων) για σωλήνες PE

Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ (συνδέσμων) για σωλήνες PE
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE