ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2016
 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

Παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. για ένα έτος

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. για ένα έτος
 
 

Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.
 
 

Παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης

Παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βρώσιμου γράσου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βρώσιμου γράσου
 
 

Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

«Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης» προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€), πλέον ΦΠΑ
 
 

Παροχή υπηρεσίας του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ

Παροχή υπηρεσίας για την επίβλεψη μέσω κέντρου ελέγχου, προληπτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ 2016
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την ΕΕΛΘ

Παροχή Υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια συσκευών backup

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια συσκευών backup
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ