ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων
Τηλε-έλεγχος στο διυλιστήριο
 

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού της Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) αποτελούν μια σύγχρονη μονάδα. Η συνολική δυναμικότητα είναι 150.000 m3/d πόσιμου νερού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη επέκτασης για παραγωγή επιπλέον 150.000 m3/d.

Η διαδικασία παραγωγής είναι αυτοματοποιημένη και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό on-line οργάνων, που καταγράφουν συνεχώς παραμέτρους λειτουργίας και χαρακτηριστικά του νερού στα διάφορα στάδια παραγωγής (παροχόμετρα, Ph μέτρα, αγωγιμόμετρα, θολόμετρα, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου κ.τ.λ). Τα σήματα των οργάνων αυτών στέλνονται στο Κέντρο Ελέγχου των εγκαταστάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου διοίκησης. Στον ίδιο χώρο είναι εγκατεστημένο και το μιμικό διάγραμμα των λειτουργιών, καθώς και το SCADA του αντλιοστασίου της Σίνδου.

 

Ο τηλε-έλεγχος του εξοπλισμού, ο τηλεχειρισμός των κινητήρων και η αυτόματη λειτουργία των μονάδων της ΕΕΝΘ επιτυγχάνεται με τη χρήση είκοσι δύο (22) συστημάτων προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC).
Μέσω του SCADA ο λειτουργός: 

  • καταγράφει και ελέγχει διαρκώς τα χαρακτηριστικά του νερού στα διάφορα στάδια επεξεργασίας,
  • ελέγχει την ορθή λειτουργία επιμέρους μονάδων και εξοπλισμού,   
  • κάνει επεμβάσεις σε λειτουργικές παραμέτρους με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, 
  • διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του νερού στην έξοδο της ΕΕΝΘ.